Tư vẫn kỹ thuật

Mục in lên vải cotton, vải gió, vải co giãn 4 chiều, vải bò whash, vải không diệt.

Hiện tại trên thị trường có rất nhiều loại vải khác nhau nên khi các bạn in nên chọn loại mực cho phù hợp với loại vải của mình. Trong in lụa nói chung và in trên chất liệu vải nói riêng có rất nhiều loại mực khác nhau dành cho từng loại vải khác […]