Bóng dẻo

1. Mực in vài bò giặt mài  – Tên gọi là Trắng dẻo HG-711, bóng dẻo...
Liên hệ : 098.345.8383
 Hiện nay công ty Hoàng Gia cung cấp mực in trên vải có độ bền cao,...
Liên hệ : 098.345.8383
1. Mực in không dính mặt  – Tên gọi là trắng dẻo RW 2130, Bóng RC-2130...
Liên hệ : 098.345.8383
1. Sản phẩm: Mực in vải cao cấp  – Tên gọi mực in vải HG-326 là...
Liên hệ: 098.345.8383
1. Sản phẩm: Mực in vải gió thường gọi là trắng dẻo 113W, bóng dẻo...
Liên hệ : 098.345.8383
1. Chất bóng dẻo  – Tên gọi là bóng dẻo PVC 2. Mô tả – Bóng...
Liên hệ : 098.345.8383
1. Chất bóng dẻo thường  – Tên gọi là bóng dẻo 25A 2. Mô tả –...
Liên hệ : 098.345.8383