Hóa chất khác

1. Giới thiệu chung Chướng anh ( Bột nở)  được  công ty Anh Quốc...
Liên hệ : 098.345.8383
1. Giới thiệu chung Nổi in vải được  công ty Anh Quốc sản xuất với...
Liên hệ: 098.345.8383
1. Giới thiệu chung Bột raven công ty của Việt Nam sản xuất với công...
Liên hệ : 098.345.8383
1. Giới thiệu chung Sút vẩy được các công ty của TQ sản xuất với...
Liên hệ : 098.345.8383