Hóa chất cho in vải

1. Mực in vài bò giặt mài  – Tên gọi là Trắng dẻo 601A, bóng dẻo...
Liên hệ : 098.345.8383
1. Chất bóng dẻo  – Tên gọi là bóng dẻo 553 2. Mô tả – Bóng...
Liên hệ: 098.345.8383
1. Chất trắng dẻo  – Tên gọi là trắng dẻo PVC 2. Mô tả – Trắng...
Liên hệ : 098.345.8383
1. Chất bóng dẻo  – Tên gọi là bóng dẻo 25 2. Mô tả – Bóng dẻo...
Liên hệ : 098.345.8383
1. Chất bóng dẻo  – Tên gọi là bóng dẻo 807 2. Mô tả – Bóng...
Liên hệ: 098.345.8383
1. Chất trắng dẻo  – Tên gọi là trắng dẻo 65 2. Mô tả – Trắng...
Liên hệ : 098.345.8383

Keo chụp bản

1. Giới thiệu chung.  – Tên gọi keo chụp bản 106 2. Mô tả Keo chụp...
Liên hệ : 098.345.8383
1. Giới thiệu chung.  – Tên gọi keo chụp bản 115 2. Mô tả Keo chụp...
Liên hệ : 098.345.8383
1. Giới thiệu chung.  – Tên gọi keo chụp bản 149 2. Mô tả Keo chụp...
Liên hệ : 098.345.8383
1. Giới thiệu chung.  – Tên gọi keo chụp bản 101 2. Mô tả Keo chụp...
Liên hệ : 098.345.8383
1. Giới thiệu chung Keo chụp bản phổ thông ( còn gọi là keo xanh)  là...
Liên hệ: 098.345.8383
Quy cách : 1 kg/ 1 hũ, 6 hũ/ 1 thùng Keo chụp bản plus 7000 là dạng keo...
Liên hệ: 098.345.8383

Thiết bị & Dụng cụ

1.Giới thiệu chung Khung in được nhập nhôm từ Đài Loan, quá trình hàn...
Liên hệ : 098.345.8383
1. Giới thiệu chung Máng lên keo làm bằng nhôm được sản xuất với...
Liên hệ: 098.345.8383
1. Giới thiệu chung Dao gạt mực được công ty Đài Loan sản xuất với...
Liên hệ : 098.345.8383
1.Giới thiệu chung  – Tên gọi khung in 2. Mô tả – Khung in được sản...
Liên hệ : 098.345.8383
1. Giới thiệu chung. – Tên gọi là lưới in Màu sắc: màu trắng, màu...
Liên hệ : 098.345.8383
1. Giới thiệu chung.  – Tên gọi dao gạt mực. 2. Mô tả – Dao gạt...
Liên hệ : 098.345.8383