Hóa chất cho in vải

1. Chất bóng dẻo  – Tên gọi là trắng dẻo 2130 là sản phẩm mực in...
Liên hệ: 098.345.8383
1. Mực in vài bò giặt mài  – Tên gọi là Trắng dẻo HG-711, bóng dẻo...
Liên hệ : 098.345.8383
 Hiện nay công ty Hoàng Gia cung cấp mực in trên vải có độ bền cao,...
Liên hệ : 098.345.8383
1. Mực in không dính mặt  – Tên gọi là trắng dẻo RW 2130, Bóng RC-2130...
Liên hệ : 098.345.8383
1. Mầu in vải Orange FR.  – Tên gọi Orange FR 2. Mô tả – Orange FR là...
Liên hệ: 098.345.8383
1. Mầu in vải Black FB  – Tên gọi Black FB 2. Mô tả – Black FB là một...
Liên hệ: 098.345.8383
1. Mầu in vải Green FBB  – Tên gọi Green FBB 2. Mô tả – Green FBB là...
Liên hệ: 098.345.8383
1. Sản phẩm: Mực in vải cao cấp  – Tên gọi mực in vải HG-326 là...
Liên hệ: 098.345.8383
1. Sản phẩm: Mực in vải gió thường gọi là trắng dẻo 113W, bóng dẻo...
Liên hệ : 098.345.8383
1. Chất bóng dẻo  – Tên gọi là bóng dẻo PVC 2. Mô tả – Bóng...
Liên hệ : 098.345.8383
1. Sản phẩm: Mực in vải 4 chiều  – Tên gọi mực in vải HG-326 là...
Liên hệ : 098.345.8383
1. Chất bóng dẻo thường  – Tên gọi là bóng dẻo 25A 2. Mô tả –...
Liên hệ : 098.345.8383
1. Mực trắng dẻo thường  – Tên gọi là trắng dẻo 65 là dòng mực...
Liên hệ : 098.345.8383
1. Mầu in vải Violet 1A684  – Tên gọi Violet 1A684 2. Mô tả –Violet 1A684...
Liên hệ: 098.345.8383
1. Mầu in vải Yellow 1A701  – Tên gọi Yellow 1A701 2. Mô tả – Yellow 1A701...
Liên hệ: 098.345.8383
  1. Mầu in vải Red FYK.  – Tên gọi Red FYK 2. Mô tả – Red FYK là một...
Liên hệ: 098.345.8383
1. Mầu in vải Red .  – Tên gọi Red  2. Mô tả – Red FR là một hóa...
Liên hệ: 098.345.8383
  1. Mầu in vải Yellow 12.  – Tên gọi Yellow 12  2. Mô tả – Yellow...
Liên hệ : 098.345.8383
  1. Mầu in vải Blue F8G.  – Tên gọi Blue F8G là sản phẩm mầu in...
Liên hệ : 098.345.8383