Sản phẩm

1. Giới thiệu chung keo chụp bản 101  – Tên gọi keo chụp bản  2. Mô...
Liên hệ : 098.345.8383
1. Giới thiệu chung Keo chụp bản phổ thông ( còn gọi là keo xanh)  là...
Liên hệ: 098.345.8383
Quy cách : 1 kg/ 1 hũ, 6 hũ/ 1 thùng Keo chụp bản plus 7000 là dạng keo...
Liên hệ: 098.345.8383
1. Giới thiệu chung Dao gạt mực được công ty Đài Loan sản xuất với...
Liên hệ : 098.345.8383
1. Giới thiệu chung Bột raven công ty của Việt Nam sản xuất với công...
Liên hệ : 098.345.8383
1. Giới thiệu chung Keo bàn được công ty Mỹ sản xuất với công nghệ...
Liên hệ: 098.345.8383
1. Giới thiệu chung Binder ( chât cầm mầu) được sản xuất với công...
Liên hệ: 098.345.8383
1. Giới thiệu chung Sút vẩy được các công ty của TQ sản xuất với...
Liên hệ : 098.345.8383
1. Giới thiệu chung Đầu căng khung thủ công một bộ gồm 4 đến 6 đâu...
Liên hệ : 098.345.8383
1. Giới thiệu chung Dao gạt mực được công ty Đài Loan sản xuất với...
Liên hệ : 098.345.8383
1.Giới thiệu chung  – Tên gọi khung in 2. Mô tả – Khung in được sản...
Liên hệ : 098.345.8383
1. Chất bóng dẻo thường  – Tên gọi là bóng dẻo 25A 2. Mô tả –...
Liên hệ : 098.345.8383
1. Mực trắng dẻo thường  – Tên gọi là trắng dẻo 65 là dòng mực...
Liên hệ : 098.345.8383
1. Giới thiệu chung. – Tên gọi là lưới in Màu sắc: màu trắng, màu...
Liên hệ : 098.345.8383
1. Giới thiệu chung về nước cứng bảng Nước cứng bảng thường...
Liên hệ : 098.345.8383
1. Giới thiệu chung.  – Tên gọi dao gạt mực. 2. Mô tả – Dao gạt...
Liên hệ : 098.345.8383
1. Giới thiệu chung.  – Tên gọi chất tăng bám 2. Mô tả – Chất tăng...
Liên hệ : 098.345.8383
1. Mầu in vải Violet 1A684  – Tên gọi Violet 1A684 2. Mô tả –Violet 1A684...
Liên hệ: 098.345.8383
1. Mầu in vải Yellow 1A701  – Tên gọi Yellow 1A701 2. Mô tả – Yellow 1A701...
Liên hệ: 098.345.8383
  1. Mầu in vải Red FYK.  – Tên gọi Red FYK 2. Mô tả – Red FYK là một...
Liên hệ: 098.345.8383
1. Mầu in vải Red .  – Tên gọi Red  2. Mô tả – Red FR là một hóa...
Liên hệ: 098.345.8383
  1. Mầu in vải Yellow 12.  – Tên gọi Yellow 12  2. Mô tả – Yellow...
Liên hệ : 098.345.8383
  1. Mầu in vải Blue F8G.  – Tên gọi Blue F8G là sản phẩm mầu in...
Liên hệ : 098.345.8383